Up

Family Love MTV

Introduction
Laserdisc Volume 1

Trăng Sơn Cước
Lan Chi

Introduction
Laserdisc Volume 2

Bnh Xe Lng Tử
Christiane L

Mộng Tnh Xt Xa
Christiane L

Hnh Ảnh Người Em Khng Đợi
Christiane L

Lang Thang
L Tr

Bn Bng Dừa
L Ton - Thu Hương

Giăng Cu
Lily Huệ & Andy Trm
Ngẫu Hứng L Qua Cầu
Đnh Trung - Lily Huệ - Lm Vũ
Ghen
L Ton
Tnh Yu Đến Trong Gi Từ
L Tr
Đm Nay Em Thấy C Đơn
Lily Huệ - Cung L
Cn Yu Em Mi
L Tr
Tiếng Ht Khi Sương
Lily Huệ
Thin Duyn Tiền Định
Lily Huệ - Andy Trm - L Thanh

Hoi Thu
Christiane L

Rước Tnh Về Với Qu Hương
Lily Huệ - Andy Trm
Vết Son Trn Cổ o
Lily Huệ
Tỉnh Vội
Thanh H
Ngy Xun Vui Cưới
Vocalist: Đnh Trung