BÁNH XE LĂNG TỬ
Ca Sĩ: Christiane Lê
Diễn Viên: Lê Trí - Lê Toàn - Andy Trâm - Giang Điền - Tú Nguyễn - Thi Ngô
Tác Giả: Trọng Khương
Hoà Âm: Lê Toàn
Đạo Diễn: Lê Trí


  
Click the play button to watch video

Return to MTV page