GIĂNG CU
Ca Sĩ: Lily Huệ & Andy Trm
Diễn Vin: Lily Huệ - Andy Trm -  T Nguyễn - Trạng Nguyễn
Ho m: L Ton
Đạo Diễn: L Tr
 


  
Click the play button to watch video

Return to MTV page