NGẪU HỨNG LƯ QUA CẦU
Ca Sĩ: Đ́nh Trung & Lily Huệ
Tác giả: Trần Thiện
Diễn Viên: Đ́nh Trung - Lily Huệ - Lâm Vũ
Hoà Âm: Lê Toàn
Đạo Diễn: Lê Trí
 


  
Click the play button to watch video

Return to MTV page