TNH YU ĐẾN TRONG GI TỪ
Ca Sĩ: L Tr
Diễn Vin: Krystal Trần - L Tr
Ho m: L Ton
Đạo Diễn: L Tr
 


  
Click the play button to watch video

Return to MTV page