TRĂNG SƠN CƯỚC
Ca Sĩ: Lan Chi
Diễn Viên: Lê Thanh - Lâm Vũ - Tuấn Trương - Duy Nguyễn
Tác Giả: Văn Phụng
Hoà Âm & Đạo Diễn: Lê Trí
New Horizon ProductionsClick the Play button to watch video

Return to MTV page