VẮNG BÓNG EM
Nhạc & Lời: Lê Toàn - Honolulu 1976
Ca Sĩ: Duy Quang & Lê Toàn
CD: "Lê Toàn - Si Mê T́nh Em" - 1995

Also by Lê Toàn in Family Love Karaoke LD & DVD Vol.1

 


Vắng bóng em, lá thu không vàng
Vắng bóng em, đông không buồn sang
Thiếu tiếng em, gió xuân nua già
Vắng bóng em, không nghe hè đi qua

Vắng bóng em, vắng tiếng chim mừng reo
Nghe đâu mây gió như buồn theo

Nhắc đến em, chứa chan trong ḷng
Thiếu tiếng em, tâm tư hoài mong
Nhớ đến em, giấc mơ không dài
Vắng bóng em, anh không buồn yêu ai

Vắng bóng em, vắng tiếng chim mừng reo
Nghe đâu mây gió như buồn theo