ANH CHO EM ĐẮM SAY (Tout Donn, Tout Repris)   
Vietnamese Lyrics by L Ton 05/23/97 for Thanh H
(Thy Nga CD: Thanh H "Tim Vẫn Trong Ta" 1998 

 

Click here to listen

 

Anh cho em đắm say, anh cho em tnh yu
Ah ah ah ah ah... Ah ah ah ah ah...

nh sng đ đến sau đm mịt mng
Nhưng trong c đơn em nghe lạnh lng,v vắng anh
Nhớ mi tiếng ni anh trong nụ cười
Anh trao cho em đam m tuyệt vời, đời như mơ
đi ta yu nhau trong bao ngy di
Cho đến khi anh ra đi miệt mi, nh vắng tanh
Em nay c đơn như trong t đy
Xa anh em như nai tơ lạc bầy, đời bơ vơ

Anh cho em đắm say, anh cho em tnh yu
Biết bao kỷ niệm xưa cn trn ngập mi trong lng
Nay anh yu vắng xa,con tim em tn phai
Nhớ thương anh triền min
Anh yu sao đnh đi

Anh ơi, em đy c đơn một mnh
đm đm em mơ ta trong cuộc tnh, tm đến xa xưa
Thấp thong bng dng anh yu ngy no
Trong cơn đam m em nghe ngẹn ngo, lệ tung rơi
Tuy anh xa xăm khng quay trở về
Sao em nghe mi tin yu trn trề từ đy tim
Mai đy đi ta như xa lạrồi
Bao nhiu yu thương xa xưa tuyệt vời chm trong mơ