ANH LÀ AI? (WHO ARE YOU?)
Japanese music
English and Vietnamese music by Lê Toàn (for female singer)
Written 09/21/1989 - San Jose, CA
© LeToan Productions 1989


You've broken my heart
When you said love was just a game
And you think that you can play around with my love

Just get down the night
And I will show you who I am
I can change the way you are
Then tell you all about me

All the things you said yesterday
I just can't believe that you could find them so amusing

Who are you?
Don't you ever let your feelings be your guide?
Above all
Love is something you should never set aside
Who are you?
Do you think you can forget me any time?
I will never let you turn away (and) break my heart

V́ anh không hề biết
T́nh yêu tha thiết em trao về anh
Nên chẳng bao giờ anh hỏi v́ sao cứ u sầu

T́nh ta tuy nồng cháy
Từ nay em sẽ không như ngày xưa
Không c̣n ngây dại ôm mộng mơ mà không nói nên lời

Dù ḷng anh đang c̣n nhièu vương vấn
Nhưng từ nay đừng quên rằng anh và em đă có nhau

Who are you?
Sao không bao giờ anh nghe trái tim đang lẻ loi
Lo âu chi?
Khi đôi ta c̣n đây bao đắm say chưa hề nguôi
Who are you?
Em mong sao từ nay em với anh không c̣n xa
Em sẽ ôm lấy anh dấu yêu măi thôi
Dẫu t́nh chóng qua