N TNH XƯA
(Sukiyaki)
VN lyrics by L Ton - written 1981 (c) 1982
As recorded by Christiane L
Cassette: Family Love - Ngy Ấy Nay Cn đu


Click here to watch Video

V mnh xa cch bao phương trời
V tnh yu đ phai nhạt rồi
Giờ cn đu nữa ngy yu dấu
Dắt nhau hi hoa anh đo
Ta xa la nhau,
hoa nay phai tn mau
Rời cnh lướt tri theo n tnh xưa

Lệ cn rơi mi cho đm di
V cn yu mi nn u hoi
Trời buồn u m v em vẫn ngng trng bng anh xa vời
C đơn từ đy,
thương cho n tnh ấy
Tm hnh bng anh trong mơ tnh say

Tnh yu đ chm đắm theo bướm mơ
Cn tm đu thấy lại cnh hoa tươi ngy xưa

Trời cn mưa mi nơi giang đầu
Lng cn thương nhớ nn u sầu
Một mnh em đứng nhn hoa l
Xốn xao đn xun năm no
Nhưng xun giờ đy tan theo mưa chiều ấy
Lng cn vấn vương theo n tnh xưa