BÁC SĨ CHO TRÁI TIM 
(Doctor For My Heart - Modern Talkin')
Vietnamese Lyrics by Lê Toàn (04/11/1987)

 

Em, làm ǵ cho trái tim tôi lành ngay
Khi đớn đau kia đang c̣n đây
Để ḷng tôi nay thêm héo ṃn

Xin về đây với tôi, quên người đi
Ôi nỗi cô đơn sao triền miên
Ḍng lệ rơi tuy tôi cố cười

Không cần đến người bác sĩ cho trái tim này
Tôi chỉ muốn t́nh đến với tôi măi đêm ngày
Không cần đến người bác sĩ cho trái tim này
Tôi chỉ muốn được sẽ có em măi trong đời

Vẫn không muốn ai t́m dùm một người y sĩ cho trái tim
V́ ḷng này tin khi có em với tôi
T́nh là liều thuốc cho ḷng