BI CA TN HN (Hawaiian Wedding Song) 
VN lyrics by L Ton (c) 1991 
CD: "Sng Tnh" - L Ton 

Click here to watch Video

Giy pht thần tin anh đ trng chờ 
Tim ht vang với tin mừng 
Chung nh thờ sẽ ro rắt 
Đng l một pht giy của tnh yu lứa đi 

Anh nguyện yu mnh em lu di hơn mi mi 
Hứa rằng em nguyện khng bao giờ rời anh nh 
Giờ trước thnh linh 
Trọn đời anh sẽ chung tnh 

Hứa rằng em nguyện khng bao giờ rời anh nh 
Anh nguyện yu mnh em lu di hơn mi mi 
Giờ đi ta c đy 
Mặt trời xuyn ng my 
Mu nắng trn trời chứa chan như
Mừng chc chng ta thnh duyn