BI CT THƠ MỘNG
(La Plage Aux Romantiques)
Vietnamese Lyrics by L Ton (c) 1998Xưa thật xưa, trn bi ct mơ
C gi buồn, trong lẻ loi
Ti chợt thấy ging lệ tung rơi
trn m nng, trng tội qu

Em yu, bi ct i sao thơ mộng
Đm nay, anh mong yu em nhiều
Em yu, gi mt trn dng biển mơ
Muốn cng bn em, chm trong i tnh

Ln ct mơ ấy
Nằm phơi dưới nh trăng
trng rất buồn, như muốn khc
ngọn  đồi cao, từ nay  đ cch xa
như thời gian, mau thong qua

Em yu, bi ct i sao thơ mộng
Đm nay, anh mong yu em nhiều
Em yu, gi mt trn dng biển mơ
Muốn cng bn em, chm trong tnh yu

Ti nhẹ  đưa, bn tay vuốt m em
Như thầm trao cu mến thương
Cn nơi  đy, hnh dung rất  đng yu
C gi xưa trong niềm vui

Em yu, bi ct i sao thơ mộng
 đm nay, anh mong yu em nhiều
Em yu, gi mt trn dng biển mơ
Em ny em, theo anh về em nh