C ĐƠN CN MI TRONG EM
(I Can't Stop The Loneliness)
Japanese music
Vietnamese & English written L Ton (c) 1994
CD: Xa Anh Từ đy - Christiane L
I can't stop the loneliness
Từ lc anh đnh li xa em
Đnh qun lng ngy thng
Tri tim cn nhung nhớ

I can't stop the loneliness
Hnh bng anh giờ d xa em
M em vẫn chờ mi
Nhớ anh lệ bỗng tung rơi

Tnh anh như l ng my tri
Về bn em với bao đắm say
quyện lấy tri tim ci
Thiết tha triều mến trong mơ
Tnh yu em dnh hết cho anh
Từng giy pht miệt mi
Chẳng hề một lần trch anh
Dẫu anh vẫn ơ thờ

Chợt một ngy anh xa vắng dần
để lại mnh em trn ci trần
Vi trong chốn quạnh hiu
Chm theo dấu tnh yu
Để lng thm xu x

I can't stop the loneliness
Since you went away from me
Time just went on by
But I'm still crying

You became a part of me
Since I gave my heart, my soul,
my whole life to you
You were my only one

Though you never said to me
that you cared for me
I've never doubted you,
you were my everything

Then you have gone away
Without a word to say
My heart cried for you
My soul died for you
My whole life too

I can't stop the loneliness
Since you broke my heart in two
Time just flew on by
But I'm still crying