CNG BAY ĐẾN MY NGN
(Fly With Me To Wonderland - by Rocky M)
VN lyrics by L Ton - April 1987Lng vui sướng với tnh say đắm
Người yu ơi em hy theo anh
Giấc mơ kia nay đến bn ta
Tnh đẹp như my trời trong nắng

Ngy đm sống với tnh thơ ấy
Du theo gi ta bước ln my
Giấc mơ kia như đo hoa tươi
Rời cnh bay theo tnh trong gi

Cng lượn bay mi theo my ngn
Nắm tay nhau mnh đến trời cao
Cng lượn bay đến nơi hoa vng
Sống vui bn nhau trong tnh yu