ĐÊM NAY 
(La Nuit)
Vietnamese Lyrics by Lê Toàn (04/20/1987)Đêm nay
Sao nghe thấy miên man
Tối tăm
Có tiếng kêu bàng hoàng
Từ xa giữa không gian

Đêm nay
Khi tia sáng bên kia
Chiếu sang
Có tiếng kêu thật gần
Làm em thấy bâng khuâng

Đêm nay
Nghe như tim ai tan vỡ trong đêm nay
Nghe như ai đang kêu khóc trong đêm nay

Ai kia vẫn kêu than
Đớn đau
Tiếng khóc như thật gần
Nghe vang văng trong tim

Đêm nay
Em kêu măi tên anh
Nhớ anh
Thức trắng đêm một ḿnh
Trong im vắng th́nh ĺnh

Đêm nay
Nghe như tim ai tan vỡ trong đêm nay
Nghe như ai đang kêu khóc trong đêm nay