ĐM NAY TA CN NHAU
(One night's not enough)
VN Lyrics by L Ton - 03/24/1987
NewWave Album - Christiane LAnh cho em say m, i qu m đềm
Vẫn giữ mi giấc mơ đ khng rời
Anh ơi anh nghe chăng trong tri tim mềm
Vẫn ước muốn c anh mi trong đời

Sao em lo lắng đm ngy
Lệ nho mắt em vơi đầy

Đm nay ta cn nhau, em vẫn sầu
Đến sng anh rời xa, th tim nt nhầu
Đm nay ta cn nhau, em cứ buồn
V mai ny, xa li mi

Đm nay anh cn đ, cn giấc mơ
Anh ơi, khi tnh bay đi, mộng tan tnh
Tim đnh tan nt v xt xa
V v em sẽ mất anh