ĐỜI MI TỐI TĂM
Japanese Music
Vietnamese lyrics by L Ton (c) 1994
CD: Xa Anh Từ Đy - Christiane L

D đời u tối, d người gian dối
Thời gian cn vẫn mi như tan vo my trời
Nhịp cầu n i thấp thong đưa ta tri về mi
Nhẹ chm theo giấc mộng

D lng chia cch, d vạn lời trch
Người xưa giời đ mất bao n tnh xa vời
Để mnh ta mi ho hắt nhớ bng ai mờ khuất
Vương vấn niềm nhớ thương

Tnh hỡi, v ai ta đ vướng bao u sầu
Dẫu đ bao năm
M đời ta vẫn mi mi cn tối tăm

D người qun lng, d tnh tan tc
M sao lng vẫn cứ u m chờ mong người
Tnh xưa như cứ lấp lnh cho tim tơi bời
Thương về ai cho tối tăm cuộc đời