ĐỪNH TRÁNH T̀NH TÔI
(Les Dérobades - Julio Iglesias)
Vietnamese lyrics by Lê Toàn - May 1988
Thà ḷng biết sẽ yêu hoặc sẽ xa
Đêm nay hăy nói câu chân thành
Đừng đùa măi với ân t́nh thiết tha
Khi tôi đă chán theo t́nh ấy

Người đành vui khi thấy trong tay ḿnh
Cuộc t́nh giống y như tṛ chơi
Không ai biết trong thâm tâm người
Vơi một niềm nào khát khao tôi

Tôi không c̣n ham muốn
chơi vơi mong người mỗi hôm
Yêu tôi khi người thấy vui
Nhưng khi khác lại lánh tôi
Biết bao xót xa đă quen
Nay trái tim thành giá băng
Từng giờ cứ héo hắt trôi
Vẫn thoi thóp trong đêm dài

Tôi không c̣n hơi sức
muốn thiết tha ǵ giấc mơ
Đă thấy nay ḷng yếu đi
Tuy khi trước là đá trơ
Sau khi biết tôi đă mang
trong trái tim một nỗi đau
Giờ đành nuốt trôi đắng cay
Mỗi đêm khi t́nh thoáng bay