EM Đ MUỐN YU ANH 
(I Could Fall In Love - Selena) 
VN Lyrics by L Ton - (1997)
 
 
Lng em như ngất ngy đm ny 
Được c anh đy, m ấp bn mnh 
V trong em sẽ nghe quay cuồng 
Mi bn anh, say đắm trong tnh 
 
Anh yu ơi, vng tay thiết tha ny 
Nguyện sẽ khng bung lơi 
 
Lng em như đ muốn yu anh 
Lng em như đ muốn yu anh 
 
Từ lu em vẫn mơ m thầm 
Muốn c anh, cho biết rung động 
M rồi anh ơi, nếu em trao tnh 
Th biết đu, mai anh sẽ xa vời 
 
Cho nn em th m giấc mơ ny 
Để dấu cho mnh em thi 
 
Lng em như đ muốn yu anh 
Lng em như đ muốn yu anh 
 
V em biết cho d kh 
Chỉ mong giữ n tnh đ 
Để mi được anh yu mnh 
V em đ thuộc về anh

Em muốn yu mi anh

Lng em như đ muốn yu anh 
Lng em như đ muốn yu anh