EM L TNH YU
(GIRL, YOURE MY LOVE)
Chinese Music Vietnamese Lyrics by L Ton
Written Dec 14, 1993

CBC's Mini Club - Houston 11/15/2003


Như nh trăng m đềm
Như đại dương chư chan
Cứ như trời với gi
Tnh yu ấy anh dnh ring
Cho mnh em đ thi
Vắng em đời chn lắm

Mỗi con đường tnh em đi,
L mỗi lối vắng m anh tm theo
Ước mơ trong anh
C em trong đời
Cho qun thời gian đắng cay

Em yu, anh muốn em kề bn hoi
Em yu, đến với anh liền đm nay
V tnh đang chứa chan trong lng em
Cn mơ ai ngoi anh, khi mnh bn nhau
Tnh yu sẽ đắm say hơn từ đy
V khng ai bằng anh, đừng mi mơ hoi

Girl, you are my love
Youre my heart and soul
Youre my shining star
My love is just for you
Ill be feeling blue living without you

Everywhere that I take
And every step I want to make
I want to share my love with you, right til the end of time

I want to have you by my side
I want to make you stay tonight
Girl, somehow I know deep inside
Your heart thinks you need my tender touch
Girl, somehow I know deep inside
Your heart thinks you need my tender touch

V tnh ta sẽ như my trời kia
Thời gian như ngừng tri khi gần bn em
Tnh yu sẽ đắm say hơn từ đy
V khng ai bằng anh, đừng mơ mi mơ hoi