EM MI TRNG CHỜ
(Si Jie Duo Mei Li - Theresa Tang)
Vietnamese lyrics by L Ton 
As recorded by Thanh Xun with the Family Love Band (San Jose 1989)


Click here to watch MV

Trn cnh, đn chim đang cất tiếng ht
Cho nắng vo ma xun trong bao la
My hồng chờ mặt trời mau ln cao
Ln gi nhẹ mời mu đng đi xa

Anh, em cn mi trng chờ
Bao xun rồi vẫn ơ thờ
Xin anh dừng bước quay về
Cho em vơi niềm thương nhớ

Thương về người yu nay mi vắng bng
Cn đ kỷ niệm tnh xưa mnh mang
Bao ngy lng em m ấp dĩ vng
Xun đ, tnh ta như nh nắng ấm

Anh, em cn mi trng chờ
Bao xun rồi vẫn ơ thờ
Xin anh dừng bước quay về
Cho em vơi niềm thương nhớ