EM YU (AMOR)
Vietnamese Lyrics by L Ton (c)1980
Music by the Family Love Band (San Jose, CA)Amor, Amor, Amor
L em yu dấu, v tnh nồng su của một mnh anh thi
Amor, Amor, Amor
Lng anh từ nay, ngy ngất như say
Nhung nhớ em đm ngy

Khi xưa một mnh anh đi giữa đm sương mịt mờ
Nay em gần bn anh nn nắng tươi vui trng chờ
Em ơi rồi từ đy ta sẽ yu nhau trọn đời
Cho n tnh lượn bay giữa sng gi nơi phương trời

Amor, Amor, Amor
Tnh yu tươi thắm, cng thm say đắm
Sống mi trong lng ta
Amor, Amor, Amor
D thời gian tri như nước mưa rơi
Vẫn thiết tha yu đời