GIÁNG SINH MÀU TRẮNG
(White Christmas)
Vietnamese Lyrics by Lê Toàn (c) 2015


TÔI VẪN MƠ VỀ MÙA ĐÔNG TUYẾT TRẮNG
L̉NG SAY SƯA VỚI GIÁNG SINH TUYỆT VỜI
NH̀N CÂY THÔNG KIA TƯƠI TẮNG
VỚI TRẺ ĐÙA NGOÀI NẮNG
THOÁNG NGHE TIẾNG CHUÔNG REO TỪ XA

TÔI VẪN MƠ VỀ MÙA ĐÔNG TUYẾT TRẮNG
L̉NG NGHE XAO XUYẾN TRONG ĐÊM NHIỆM MẦU
CẦU MONG CHO BAO TIA SÁNG RỰC RỠ
VỀ BÊN TA TRONG NHỮNG NGÀY LẠNH MÙA ĐÔNG