HAI CÁNH CHIM ĐƠN CÔI
(So Sad the Song)
Vietnamese lyrics by Lê Toàn
Written in Honolulu 1976
Làm sao ta biết em hăy c̣n nhớ ta
Đôi ta hôm nay khác chi xa lạ
Giờ em đă có như em vẫn từng ước mong
Trong khi ta như hết hy vọng

Ta nhớ hôm nào
Em vẫy tay chào
Lặng thinh ta đi tới khung trời
Buồn nhất trong đời

Giây phút nặng nề
Ta bước trên lề
Nh́n lui ta trông thấy em sầu
Làm nát tan tim này

Em ơi, có khi nào mai kia
Chúng ta gặp lại nhau
Th́ tóc phai trên đầu

Đời ta có thế
Tránh sao được ngày già nua
Nhưng t́nh ta vẫn thế
Sẽ không phai nhoà

(Solo)

Ḷng ta vẫn thế 
T́nh sẽ không phai nhoà

Em ơi, có khi nào mai kia
Chúng ta gặp lại nhau
Th́ tóc phai trên đầu

Ta nhớ em nhiều
Như chết trong ḷng
Ta mất nhau rồi
Ta mất em rồi
Hai cánh chim đơn côi