HY NI CU N TNH
(Llama L'amour- by Charlie G.)
Vietnamse lyrics by L Ton (03/87)


Muốn dng hiến cnh hoa qu  m thường hay tm
Sẽ đem đến về trong bng đm thần tin
Mắt mi ấy tạo nn biết bao tnh thơ mộng
V sao đến nay tnh vẫn
Cn xa vắng trong lng anh?

Llama, Llama L'amor
Hy ni với anh những cu tnhh i
i nụ hn trong giấc mộng mơ
Như vẫn in su trong lng anh

Llama, Llama L'amor
Hy ni với anh những cu n tnh
Cho lng anh từ nay ngất ngy
Em hỡi em, Llama l'amor