KHAO KHT N TNH   
(J'ai besoin d'un peu d'amour)
Translated by L Ton - 1980
As recorded by Duy Quang & L Ton

CD: Si M Tnh Em

 


Đời ti vẫn thấy thiếu nh sng khi ngy nhẹ tri
Lng ti vẫn thấy thiếu bng mt khi tnh chưa tới
Thiếu nắng chiếu lng lnh ấm p nn cn tối tăm
Cn băng gi như ma đng tuyết rơi

Tnh yu vẫn mi mi thấp thong cho lng khao kht
Chờ trng mi vẫn vắng bng dng duyn tnh tươi mt
nh mắt ấy với tiếng ni dấu yu từ cnh mi
L mun đo hoa đẹp tươi nhất trong đời

Lng khao kht một cht n tnh
Để đn ti ht ln thnh khc nhạc
để hết thấy nhớ đến những ai gy chia li
qu c đơn, ti ước mong sao tnh mau tới

Tnh yu vẫn cn qu xa vời
Mặc thời gian cứ tri nhẹ trong đời
Ước muốn ấy vẫn mi khng ngui bao giờ
Qu bơ vơ nn tri tim ti nay ơ thờ

Tnh khng đến nh nắng biến mất cho ngy mau tối
Mu xun mớ đ bỗng l u cho mu thu tới
Đnh mất nh sng lấp lnh như trời vắng trămg
Đời ti vẫn sao cn trong tối tăm

Tnh yu vẫn mi mi thấp thong cho lng khao kht
Chờ trng mi vẫn vắng bng dng duyn tnh tươi mt
nh mắt ấy với tiếng ni dấu yu từ cnh mi
L mun đo hoa đẹp tươi nhất trong đời