LOVE ME, PLEASE LOVE ME
Vietnamese lyrics by Lê Toàn (c)1998
CD: Thu Quyến Rũ (1999)
Love me, please love me
Ḷng cuồng say với em
Cớ sao mà em cứ trêu ghẹo t́nh tôi
Cho trái tim này héo ṃn

Love me, please love me
Ḷng cuồng say với em
hỡi em, một khi biết tôi mang niềm cay đắng
Em có thấy ḷng sướng vui?

Tuy tôi chưa nghe em trao duyên
nhưng bao lần trong mắt em
Vẫn lóe lên nỗi u hoài
Cho nên đôi khi tôi mong sao
dẫu mai sau đời tôi dở dang
mong cho được sánh đôi bên em

Love me, please love me
Ḷng cuồng điên với em
Cớ sao mà em măi trêu ghẹo t́nh tôi
Cho trái tim này héo ṃn

Không mong chi nơi tin yêu
Tôi âm thầm trong bóng đêm
Cứ ấp ôm một mối si t́nh
Nhưng hôm sau con tim như vui hơn
Vẫn yên tâm rằng khi nắng lên
May ra đời đổi thay...hôm nay

Love me, please love me
Ḷng cuồng say với em
Cớ sao mà em vẫn như là băng giá
để trái tim này nát tan
Love me, please love me
Ḷng cuồng say với em
Hỡi em, nh́n tôi đắng cay mong t́nh yêu tới
Em cớ sao đành sướng vui