MNH SẼ GẶP LẠI NHAU
(We'll Meet Again)
Vietnamese & English written by L Ton (c) 1994
CD: Xa Anh Từ Đy - Christiane L
Thấm thot đ nhiều năm tri qua
Từ khi đi ta gi từ
Đời em nay v nghi khi anh vắng bng
Với những luyến i anh trao về em
Những tiếng ni yu đương m đềm
Cm mi sống cng trong em
d mai sau tia nắng tan
Em mong một ngy anh đến
Rồi mnh yu nhau suốt đời
Tnh đầm ấm bn anh v em

It's been years since you were gone
Time just went on by
Life has been so empty without you
And all the love you have to give
All the things you said to me
Will stay in my heart 
until the sun no longer shines
One day we'll meet again
And we'll be just the same
You'll be mine, and I'll be yours

Xưa kia đi ta như hnh với bng
Thời gian tri nhanh khi c anh trong lng
Nay anh xa cch rồi
Anh ơi anh biết chăng
Đm thm di, ngy như xa vắng, Oh oh...

Thấm thot đ nhiều năm tri qua
Từ khi đi ta gi từ
Đời em nay v nghi khi anh vắng bng
Với những luyến i anh trao về em
Những tiếng ni yu đương m đềm
Cm mi sống cng trong em
d mai sau tia nắng tan
Em mong một ngy anh đến
Rồi mnh yu nhau suốt đời
Tnh đầm ấm với bao mộng ước
Với thiết that ny, tnh ta kh phai