MỘNG TNH XT XA
(Broken Hearted Woman)
Vietnamese lyrics by L Ton (c) 1995
As recorded by Christiane L CD, Video & LD: Family Love 1
*This song is also popular as "Tri Tim Ma Đng", lyrics by Mr. Anh BằngTrời rạng đng khi em thức giấc
Lng cn nghe như tiếng đm m thầm
Thong ln tia nhạt nha nặng nề
Mn đm cn vy quanh

Lng chợt bng khung theo nh mắt
Của người yu kia đến trong cơn mộng
Bng anh tan nhanh theo mn đm
Đớn đau trong lng em

Người yu ơi, hy quay nhanh về bn em mi
Ni đi rằng đi ta sẽ sống gần nhau
Với đi mắt kia lắng su như mn đm
Để em hằng thương nhớ
Cng bn nhau hy bay nhanh về khng gian mới
Đn nhau về một trời lấp lnh ngn sao
i người yu, chớ lnh xa tnh em

Trời rạng đng khi em thức giấc
Lng em nghe thương nhớ anh v vng
Bng anh yu như cn thật gần
Xt xa trong lng em
 

BROKEN HEARTED WOMAN 
(Original lyrics) (as recorded by original Chinese artist) 

In the morning when I wake
I can almost hear the whisper 
But one glitter of the night 
The night was still young 
How I found him in the dream 
With a face so warm and tender 
The strange lover in the dark 
Cut deep in my heart 
Now or never, stay with me forever 
Tell me that we'll never ever part 
Or these eyes portray in the night 
That feels like a dart 
Fly together into never never 
Life has got a beauty of it's own 
But tomorrow's light will find him gone 
In the morning when I wake I will wonder if I was dreaming 
That strange lover in the dark 
Cut deep in my heart