MỘT MỐT T̀NH
(One Love)
Vietnamese lyrics by Lê Toàn (written 1973)
as Recorded by Christiane Lê in Saigon 1974
T́nh yêu đến trong đời tôi
D́u tôi đi qua tháng năm trong vui buồn
Ngày tôi biết suy tư trong ḷng
Đôi má hồng
Vẫn chưa phai nụ hôn đầu tiên ấy
đến trong làn mây
Làm tôi thêm xao xuyến khi xa anh rồi
T́nh anh đă ghi sâu trong đời
Khi lẻ loi đến bên tâm hồn

Và ḷng thầm nhớ đến anh trong đêm buồn
Dù giờ này đă vắng người ḿnh yêu

T́nh anh đến trong đời tôi
Làm tôi chợt như thấy ngây thơ qua rồi
Ngày kia vẫn vô tư vui đùa
Ḷng c̣n nhớ khi c̣n thơ
Ngày anh chưa đến

(ending)
Khi chưa biết anh, khi chưa yêu anh...