MA THU L BAY
Nhạc Trung Hoa - Lời Việt L Ton (c) 1973, 1995
As recorded by Mỹ Nhung
LD & DVD: "Tiếng Ht Khi Sương"
(Sing Along with Family Love - Vol. 1)
Lng cn vấn vương chi những ngy buồn
Tiếc thương chi khi tnh đ lỡ qua
Tnh vng như l ng sang mầu phai
Từng cơn gi đưa bao tầu l bay

L thu rơi cho lng thương nhớ
Mnh nhớ ai m vẫn mong chờ
Ngy anh đến anh cn nhớ khng
Cuộc tnh em khắt ghi trong lng

Giờ anh c nghe cơn gi th thầm
Cch xa nhưng tm hồn vẫn nhớ mong
Ngy no anh ni chỉ yu mnh em
D cho l bay rơi nhưng tnh chẳng phai