NẾU MUỐN YU EM
(Jump In My Car)
VN lyrics by L Ton - 1987
NewWave Album - Christiane LTừ hm ấy em cn nhớ
V đm nay em đang ước mơ
Vng tay ấy m đềm qu
Lng em nay nghe như xt xa

V đ thấy nhớ anh rồi
Tuy tới nay, ta chưa trao lời
Đ biết mấy lần
Muốn bước đến gần anh

Nếu muốn yu em, xin anh quay nhn
V đi mắt ấy đ ht mất tim em rồi
Ny anh hy dắt tay em
Du trong bng đm
Nhn sao sng trn trời

Nếu muốn yu em, cho em đi lời
Vi cu n i sẽ nhắc đến anh mun đời
V em đ qu yu anh
Thầm thương nhớ anh
Ngy đm ước mơ hoi