NẾU TNH CN BN TA 
(Si L'amour existe encore) 
Lời Việt L Ton (c) 1998 
LD: USingAlong Vol.19 Tnh yu nếu cn sống bn ta 
Ha tan trong hnh dng kiu sa 
Tnh yu nếu cn mi nơi đy 
Em hy m anh st trong lng 

Tnh Yu nếu cn sống bn ta 
Chm trong giấc mộng giữa khng gian 
Tnh yu nếu cn mi trong em 
Xin hy m anh st trong lng 

Xưa nay, chưa c ai ni anh nghe 
Những cu yu đương, cu ni thật lng 
Đơn sơ như lời yu em đ trao 
Đm nay, anh thấy yu em nồng nn 
n tnh, trong giy pht vội vng 
Chợt dừng lại về bn chng ta 

Tnh yu nếu cn sống bn ta 
Ngy thơ ngy về mắt mi em 
Thời gian như dừng bước nơi đy 
Cho nắng mai sưởi ấm tm hồn