NGY ẤY
(One Day)
Japanese Music
Vietnamese & English lyrics by L Ton (Written  02/1990 - (c) 1992)
CD: Sng Tnh - L Ton
Nhớ đến em trong lng chiều nay
Nỗi đau vẫn chưa phai nho
Tiếng ni em như cn đu đy
Để anh cn mi u sầu

Ngy ấy, c em gần
Chiều nay, nhớ em nhiều

Every night I think of you
The pain is growing strong
I still hear your voice so near
but you're so far away

One day, I found you
Tonight, I miss you

Em như my cn bay đến phương trời xa vời
Nay hồn anh tả tơi lắng trong m khơi ấy
M đu em c đắng đo g
Đnh quay bước đi về bến mơ hồ
Đời khng mi an nhn đu em

I can't think of anything to help me forget you
It's tough for a man like me to be alone again
Oh woman,
One day, I found you
Tonight, I miss you

You may think that you and I were only friends
You've had fun but I was loving you so
I guess you never cared
When you knew how much you meant to me
How could you just go away, my love

One day, I found you
Tonight, I miss you
Ngy ấy, c em gần
Chiều nay, nhớ em nhiều