NHN NHAU PHT CUỐI 
(Viens M'embrasser)
Vietnamese lyrics by LTon (07/29/86)
CD: Thu Quyến Rũ (1999)




Nhn nhau pht cuối
Trước lc chia tay đm nay, cho anh một vi đắm đuối
Biết sẽ xa nhau nhưng ta khng bao giờ giận chi nhau
D lng đớn đau

Nhn nhau pht cuối
Vẫn nhớ khi xưa em hay mong sao tnh nồng mi mi
Chớ ni năng thm thi đi ta nay đnh thật chia tay
V tnh đ phai

Trong giy pht cuối
Hy cố qun đi cơn đau như đy đọa trong tim anh
Hy nhắc anh khi xưa đi ta tnh cn say m
C nhớ chăng em hay ng trong vng tay anh..khng?

Trong cơn đắm đuối
Hy cố in trong tim anh hnh một người tnh xa xưa
Ni dối đi em, cho anh tin em cn cần yu anh
Hy đế bn anh,m siết anh trong lng em

Nhn nhau pht cuối
Đ muốn ra đi lu nay sao em cn rơi nước mắt
C biết bao nhiu chia ly, khng ring tnh mnh đu em
Đừng buồn khc thm

Nhn nhau pht cuối
Những xt xa ta trao nhau, xin em đừng cn ni tới
Với thng năm tri qua mau, bao n tnh đnh chơi vơi
Chỉ cn nhớ nhung