PHỐ TOKYO
(Tokyo Town)
Vietnamese lyrics by L Ton - 1987
As recorded by Christiane L 
Ny anh du khch, khi anh đến đy, oh oh
Chớ ni cho mẹ biết nghe
Để em đưa anh đi thăm phố ngay, oh oh
Hy bước nhanh vo xe

Thnh đ đm nay như vui đn ta, oh oh
Biết mấy khi mnh c nhau
Để rồi mai đy khi ta cch xa, oh oh
Sẽ nhớ em di lu

Hy đến qun nng ly
Chớ c lắng lo chi
Uống hết chn cho say
Rồi ta sẽ cất cnh ln tầng my

Tokyo Town
Người người đưa tay cho
Khiến anh cứ ngơ ngc khi nhn đ đy
Tokyo Town
Ki, mời anh đi vo
Hy mua sắm cho người yu

Oh oh.....Oh Oh Oh Oh Oh...