RỒI ANH SẼ YÊU EM
(I'm gonna make you want me)
VN lyrics by Lê Toàn - 1987
NewWave Album - Christiane LêEm xem t́nh như tṛ chơi với anh cho vui
Em hay làm ngơ, để anh muốn em không thôi
Không lâu dài đâu
Rồi anh sẽ quên hết bao nhiêu lo ngại kia
Anh nên chào thua
Là v́ rồi anh sẽ khó quên em

Dẫu có biết ta c̣n xa vắng
Dẫu có biết anh chẳng nói năng
Dẫu khó khăn là mấy
Vẫn muốn anh c̣n đấy
Có lâu mấy em vẫn không rời anh