SAY ĐẮM ĐM NAY
(I Can Lose My Heart Tonight)
Vietnamese Lyrics by L Ton 1987
As recorded by Christiane L - "Jump In My Car" CD

Đừng qu lo u trong mn đm
Hy mong sao đm di thm
V mnh cn đang c nhau

Ki, nhớ đưa em đi vo mơ
Hy ru em theo vần thơ
Chm vo đi mắt anh

Xin cho em cuộc tnh đắm đuối
Cho tim em tan theo mộng vi
Cho em nghe hồn mnh m i với anh

Xin cho em một lần say đắm
Trn khng gian hương thơm ngập trn
Cho em nghe lng mnh phơi phới với anh