SNG TNH (Ebbtide) 
Vietnamese lyrics by L Ton  1992 
As recorded by L Ton 
CD: "Sng Tnh" 
 Sng quay cuồng ln đến bờ 
Nhẹ hn xuống trn ct mơ 
Rồi quay ra biển khơi 
Theo nước tri 
Cho biển lắng thm một lần 

Bỗng anh kề vai st em 
Tựa như sng m lấy bờ 
Tnh dng trong lng anh 
Em hy dang đi vng tay 
Chỉ cn mnh anh v em 
Rồi một nụ hn đến trong vng tay yu 

Anh đ biết, tnh yu đ 
Từ em đến, em dnh mi mi cho anh 
Trong trời mưa, trong mn đm, giữa ban ngy 
Thong như l, gợn sng tnh 
Lng anh thấy như đắm say mi với em