TNH Đ TAN 
(Japanese Music) 
Vietnamse lyrics by L Ton - 1990 
As recorded by L Tr 
CD: Christiane L - "Xa Anh Từ Đy"
 
 Người  yu ơi, dẫu đ lu rồi 
Dẫu thng năm tri dần 
Nhưng tnh xưa chưa phai tn 
Lng cn mi dng trn 
 
Tnh như mơ, đ biến tan rồi 
Dẫu đ bao năm di 
Ta gần nhau nay khng cn 
Em yu đ xa vời 
 
Tnh em như sng vỗ, nối nhau đền bn bờ 
Tnh đưa anh chất ngất mệt say vo ci m khơi 
Rồi tnh tri xa mi 
Khuất giữa chn trời 
Theo sng gầm, lm hồn anh tan vỡ 
 
Người  yu ơi, dẫu đ lu rồi 
Dẫu thng năm tri dần 
Nhưng tnh xưa chưa phai tn 
Lng cn mi dng trn 
 
Tnh như mơ, đ biến tan rồi 
Dẫu đ bao năm di 
Tao gần nhau nay khng cn 
Em yu đ xa vời 
 
Tnh em như nh nắng chi chan giữa khung trời 
Sưởi lng anh ấm p di lu tận giữa trời đng 
Chợt tnh bay xa mi nh nắng tan dần 
Cơn gi lạnh lm hồn anh nghe buốt gi 
 

Original Japanese Video