TNH EM, ĐỜI EM
(You're my Love, You're my Life)
VN lyrics by L Ton - 02/87
As recorded by Christiane L - "Jump In My Car"
Đ lỡ trt yu anh từ lc ấy
Vẫn thấy luyến lưu giờ đy
Tiếng ni đng yu kia cn mi mi
trở về lm em t ti

Ngy xưa anh yu em với tnh yu lu bền
Sầu đau như khng bao giờ đến
V anh như l thin thần
Xuống tận thế trần
Để tm em

Đời em đy, tnh em đy
Chỉ mnh anh được trng thấy
Tm theo anh trong giấc mộng 
Anh c biết em đang chờ trng

Đời em đy, tnh em đy
Chỉ mnh anh được trng thấy
Tm theo anh trong giấc mộng 
Anh c biết em đang chờ trng