TÔI ĐĂ HẾT YÊU EM
(Je ne t'aime plus - Christophe)
Vietnamese lyrics by Lê Toàn (02/29/1996)
CD & LD: Family Love 2
Tôi đă hết yêu em
Thôi, thôi, tôi không muốn em nưă

Vâng, tôi bảo vâng
Xim em cho tôi đôi chút yên thân
Em đă kiếm măi, nay sẽ t́m được
Em, hăy lắng nghe tôi

Khi xưa, ngày ḿnh trao đời nhau
Ôi, bao vui sướng bên ta
Giờ em không như bức tranh trong tôi
Mà tôi đă măi măi si mê

Đôi khi tôi nh́n lại căn pḥng xưa
Trong đêm ân ái tân hôn
Tôi đă nói bên tai em
Tôi ...nhưng thôi thôi
Tôi đă hết yêu em

Không, không, không, không
Đừng hờn tôi, gây tôi làm chi
Tôi xem em như mây đă bay xa
Hăy nghe đây, tôi rất thật ḷng
Xin em hăy cố quên tôi

(Ending)
Hăy cố cất bước đi
Thôi, thôi, tôi đă hết yêu em
T́nh ḿnh không c̣n chi
Thôi, thôi, xin em xa rời tôi
Xin em xa rời tôi
Không, đă hết muốn yêu em
Tôi đă hết yêu em, không
Tôi đă hết yêu em
Thôi, thôi, Xin em xa rời tôi!