TÔI MONG TÔI MƠ (I WANT TO BE) 
 Vietnamese Lyrics by Lê Toàn - 1983 
 As recorded by Lê Toàn & Kiều Nga
 Asia Productions

 

Thân tôi bơ vơ 
 Một ḿnh ḷng hững hờ 
 Mắt cứ nhắm măi 
 Ánh sáng như lu mờ 
  
 Thân tôi cô đơn 
 Mà chẳng hề muốn ǵ 
 Có muốn khóc 
 Nước mắt cũng chẳng c̣n 
 
 (female singer)
 Tôi mong tôi mơ, tôi mong tôi mơ 
 Là một người lạ trong thế giới của anh 
 Tôi mong tôi mơ, tôi mong tôi mơ