TỘI TRI TIM TI 
(Mon Pauvre Coeur - Julio Iglesias) 
Vietnamese lyrics by L Ton (1987)
 
 Ny tim thất tnh, d khng ni g 
M ta biết chắc mi vẫn đau xt lo lắng cho mnh 
Ny tim ngỡ ngng, đừng mơ đến nng 
Mi c biết nng nay đ ng trong tay người khc 
 
Nng xa vắng rồi, nng qun chng mnh 
Đừng thoi thp ước ngy mai 
nng sẽ quay bước chn về 
Ny tim yếu mềm, hy nhớ r rằng 
Từ nay đ hết rồi 
Nng đối với ta khng cn nữa 
 
Nng xa cch rồi, mi mi trong đời 
Tnh xa vắng rồi, tội tri tim ti 
 
Ny tim chớ u sầu 
Đừng lưu luyến chi 
Đớn đau ta nghe thấy l lc mi khc thầm