TỪ KHI EM RA ĐI
(Quand Tu N'es Plus L / Caminito)
Vietnamese lyrics by L Ton (02/18/1987)
Bn tay anh như đang mn m ve vuốt em
i thiết tha vng tay, anh hn em trn vnh mi
Ta đ m trong cơn say i n ny
Ta yu nhau trong bao nhiu đắm say tnh

Lng anh trong đm nay như đang đau ti t
Khi thấy em gần đy, em yu anh trong giấc mơ
Mắt nhắm mi, vẫn muốn thấy em cn đy
Bng tối đ xo mất dng em yu rồi

Từ khi em ra đi
Anh cn như vẫn tm
Tm em mi trong đm di
Chờ em đến trong mơ

Em ơi sao ra đi
Cho lng anh ho mn
Biết đ mi xa nhau rồi
M anh vẫn yu hoi