V EM
(Fidle)
Vietnamese lyrics by L Ton (1987)


 V em
M anh đ qun đi bao kht khao tnh i
M anh vẫn nghe trong anh tri tim nồng chy
Để bao nhớ nhung như cơn gi mưa chiều ấy

V em
Ma xun đ sang nhưng chim vẫn chưa tm đến
Ma đng gi băng khi khng c em triều mến
Thuyền say sng kia khi nao sẽ quay về bến

V em, m anh vẫn chưa thấy yu đời
Bao nhiu u sầu vẫn vời vợi
D em đ xa cch anh
Nhưng lng anh vẫn lun chung tnh mi mi
Để bao nhớ thương min mang với n tnh ấy
Tm trong l thơ hương thơm vẫn như cn đấy
Nụ hn thiết tha in su mi trong lng ny