XCH LẠI GẦN ANH
(Come Closer To Me)
Vietnamese Lyrics by L Ton (03/20/2020)

 

Em xch lại gần anh
Để anh được bay về tận thin đường ấy
Em xch lại gần anh
Để anh về nơi thần tin ta tm thấy

Nụ hn kia đ đến nhanh
M em đ trao với anh
Tuy chỉ một lần thong qua
Nay lng anh cn thiết tha
Mơ về tnh đi ta

Em hy ngồi bn anh
Để anh được nghe nhạc tnh trn tầng my
Anh đ chờ thật lu
Đề mong được trao một nụ hn nồng chy

Lng anh đ say m em
V anh sẽ lun yu em
Người yu hy cứ trao anh
Thm nụ hn vo mi đề lng anh mi yu đời