Back to Frame

ANH CHO EM ĐẮM SAY  (Tout Donn, Tout Repris) 

ANH L AI? (Who Are You?)

N TNH XƯA  (Sukiyaki) - Christiane L

N TNH XƯA  (Sukiyaki) - Trung Hnh

ANH Đ 33  (Mes Trente Trois Ans)

ANH VẪN KHNG ĐỔI THAY  (Je N'ai Pas Chang)

ẢO MỘNG TNH YU (Supplice Chinois)

BC SĨ CHO TRI TIM  (Doctor For My Heart)

BI CA TN HN   (Hawaiian Wedding Song)

BI CA GING SINH (The Christmas Song)

BI CA XƯA  (Une Chanson Qui Revient)

BI CT THƠ MỘNG  (La Plage Aux Romantiques)

BN EM ĐM NAY  (Stay With Me Tonight)

CY CHANH VNG (Lemon Tree)

CHA TI  (Papa)

CHERI YU  (Cheri Cheri Lady)

CHIỀU THU ẤY NHƯ CN ĐY (Nhạc Trung Hoa)

CHỜ NGY MAI TỚI  (Out of the Night)

C ĐƠN CN MI TRONG EM  (I Can't Stop The Loneliness)

C ĐƯỢC G ĐU? (Qu Ganast?)

C GI TC TƠ   (Nhạc Trung Hoa)

CON ĐƯỜNG HOANG  (Magic Boulevard)

CNG BAY ĐẾN MY NGN (Fly With Me To Wonderland)

ĐNH QUN  (Nhạc Trung Hoa) - Hương Lan

ĐNH QUN  (Nhạc Trung Hoa) - Thanh H

DẦU SAO (Et Pourtant)

ĐM NAY (La Nuit)

ĐM NAY TA CN NHAU (One Night's Not Enough)

ĐỜI MI TỐI TĂM (Nhac Nhat)

ĐỒI HOA TR  (Nhạc Trung Hoa)

ĐỪNG TRNH TNH TI (Les Drobades)

D ANH YU EM HM NAY (I Won't Last A Day Without You)

EM  (Hey) 

EM Đ MUỐN YU ANH (I Can Fall In Love)

EM L TNH YU (Girl, You Are My Love)

EM MI TRNG CHỜ (Nhạc Trung Hoa)

EM VẪN YU ANH (Je T'aime Encore) -  Vn Quỳnh

EM XA ANH RỒI    (Ikuzo Yoshi)

EM XCH LẠI GẦN ANH  (Come Closer To Me)

EM YU  (Amor)

FANTASY (Nhạc Trung Hoa) - L Tr

FANTASY (2) (Nhạc Trung Hoa) - Thin T

GING SINH MU TRẮNG (White Christmas)

GIỜ EM RA SAO    (Nhạc Nhật)

HAI CNH CHIM ĐƠN CI  (So Sad The Song)

HY NI CU N TNH (Llama L'amour)

HM EM CƯỜI, HM EM KHC  (Un Jour Tu Ris, Un Jour Tu Pleures)

KHAO KHT N TNH  (J'ai Besoin D'un Peu D'amour) - Duy Quang

LỜI EM TRĂN TRỐI  (Mourir Sur Seine) - Thanh H

LỜI EM TRĂN TRỐI  (Mourir Sur Seine) - Thin Kim

LOLA YU (Lolita Lola)

LOVE ME, PLEASE LOVE ME  

LOVE ON A RAINY DAY (Thương Nhau Ngy Mưa)

MẦU GI LONG LANH (Colors Of The Wind)

MNH SẼ GẶP LẠI NHAU  (We'll Meet Again)

MỖI KHI GẦN ANH   (Nhạc Nhật)

MỘNG TNH XT XA  (Broken Hearted Woman)

MỘT MỐT TNH  (One Love)

MỘT NGY M ĐỀM  (What A Difference A Day Made)

MA THU L BAY (Nhạc Trung Hoa)

MƯA TỪNG NGY (I like Chopin)

MUỘN MNG (Il Est Dj Trop Tard)

NNG TIN TRONG MỘNG (The Family Of Man)

NY EM YU SHEILA (Sweet Little Sheila)

NẾU MUỐN YU EM (Jump In My Car)

NẾU TNH CN BN TA (Si L'amour Existe Encore)

NGY ẤY   (One Day)

NGƯỜI YU ƠI  (Oh My Love)

NGỌN ĐN BN VCH (Voy A Apagar La Luz)

NGƯỜI VỀ TRONG MƯA (It Never Rains In Southern California)

NHN NHAU PHT CUỐI  (Viens M'embrasser) 

NHƯ CHIM GY CNH  (Like A Bird With Broken Wings)

NHƯ CUỐN PHIM  (Comme Un Film)

NHƯ NGI SAO SNG NGỜI  (Like A Burning Star)

PHỐ TOKYO   (Tokyo Town)

RỒI ANH SẼ YU EM   (I'm Gonna Make You Want Me)

SNG MẮT ĐM NAY  (Vision Of The Night)

SAY ĐẮM ĐM NAY  (I Can Lose My Heart Tonight)

SI M TNH EM  (Can't Help Fallin' In Love)

SNG TNH  (Ebb Tide)

SỐNG ĐỜI RING TƯ  ( Ma Manire)

TA Đ YU THẦM NHAU (We Could Be In Love)

THỜI XA XƯA  (Momentos)

TIẾNG YU THƯƠNG  (Can You Feel The Love Tonight)

TNH Đ TAN (Nhạc Nhật)

TNH ĐẾN CNG TA (Sabor Ami')

TNH SAY ĐẮM (L-O-V-E)

TNH EM, ĐỜI EM (You're My Love, You're My Life)

TNH V BẠN (La Femme De Mon Ami)

TNH VỘI  (Nhạc Nhật) - Christiane L

TNH VỘI  (Nhạc Nhật) - Thanh H

TI BIẾT  (Je Sais)

TI Đ HẾT YU EM  (Je Ne T'aime Plus) 

TI MONG TI MƠ   (I Want To Be)

TỘI TRI TIM TI  (Mon Pauvre Coeur)

TỪ KHI EM RA ĐI  (Quand Tu N'es Plus L)

TỪ KHI TRNG THẤY CHNG  (Nhạc Nhật)

TRẦN GIAN MỚI TOANH  (A Whole New World)

TRỌN NGY BN NHAU  (Bsam Mucho)

VẮNG ANH TRONG ĐỜI   (Nhạc Nhật)

VẮNG EM   (Nhạc Ty Ban Nha)

V EM  (Fidle)

V L NGƯỜI TRT YU  (Nhạc Nhật)

XA ANH TỪ ĐY   (Fall In Love) 

XIN MI QUN EM  (The Music Played)

YU ANH  (Je T'aime)